เลือกหน้า

แบบฟอร์มการติดต่อ

ให้บลูสโคป เป็นที่ปรึกษาในการสร้างบ้านของคุณ

หากต้องการสอบถาม หรือมีข้อสงสัยใดๆที่คุณมีเกี่ยวกับบริการของบลูสโคป 

 

 

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

188 อาคาร สปริง ทาวเวอร์ ยูนิต 1-5 ชั้น 14 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์: +66 2 333 3030

อีเมล: enquiries.thailand@bluescope.com

 

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานที่ระยอง)

2 ซอย จี9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: +66 38 918 300
โทรสาร: +66 38 918 301

CONNECT WITH US